hr

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Prima:

KUBAK STIL  d.o.o.

Samoborska cesta 145 E

10 000 Zagreb

Ime, prezime i adresa potrošača: ____________________________________

E-mail i telefon:_________________________________

Ja ______________________, izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji sljedeće

robe________________________________________________________, naručene dana

_________________, primljene dana _________________.

Robu koju sam primio/la obvezujem se u zakonskom roku vratiti na sljedeću adresu:

KUBAK STIL d.o.o., Samoborska cesta 145 E, 10 000 Zagreb, zajedno s primljenim računom.

U _________________, dana ___________________

___________________________

(vlastoručni potpis, ako se obrazac ispunjava na papiru)

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na ovoj web stranici možete elektronički ispuniti i poslati putem kontakt obrasca. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam bez odgađanja elektroničkom poštom.

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača roba isporučena. Potrošač mora obavijestiti KUBAK STIL d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka putem ovog obrasca ili izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, poslane poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom (u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona, telefaksa i adresa elektroničke pošte, te ugovor/narudžba koji potrošač raskida). U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu KUBAK STIL d.o.o. neoštećenu, putem pružatelja poštanskih usluga, na gornju adresu,  najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

KUBAK STIL d.o.o. je dužan bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti potrošača o jednostranom raskidu ugovora, izvršiti povrat novca potrošaču, ali ne prije nego što mu roba bude vraćena. Povrat novca bit će vraćen na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu. U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju KUBAK STIL d.o.o. nije obvezan prihvatiti povrat takve robe.

Download